Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

High C, σπουδή No 2, SINE-modulation bell-percussive-FMreedBassoon

Το φλέρτ με το κιτς, όταν δεν είναι αναπόφευκτο, είναι διασκεδαστικό.

Η σπουδή Νο 2, βασίζεται και πάλι στη χρήση της κυματομορφής SINE (ημιτονοειδής), και περιορίζεται στις περιβάλλουσες (envelopes) modultion bell, percussive και FM reed bassoon.


Κατά τα άλλα, το "συμβατικό" δομικό υλικό, ως προς τη ρυθμική του οργάνωση, απαρτίζεται από 2 μέτρα 10/8ων, ρυθμικός κύκλος που στην αραβοπερσική ορολογία του μακάμ ονομάζεται "ακσάκ-σεμάυ", βάση για χορευτικές φόρμες. Και η μελωδία, απαρτίζεται από τέσσερεις φρασούλες κεντημένες πάνω στον ρυθμικό καμβά, αναδεικνύοντας δύο πεντάχορδα,
ένα χρωματικού γένους: re - mi (-1/4) - fa# - sol - la
και ένα διατονικό: do - re - mi (-1/4) - fa - sol.
Η εναλλαγή τους είναι : χρωματικό - διατονικό -χρωματικό, και η μελωδική αυτή εναλλαγή φράσεων ονομάζεται "μακάμ χουμαγιούν".

"Χουμαγιούν είναι λέξις περσική και έχει δύο σημασίας, Β α σ ι λ ι κ ό ν και Π α λ α τ ι ν ό ν. Και ο Ιωάννης Κουκουζέλης ωνόμασεν εν εκ των Χερουβικών αυτού Παλατινόν, επειδή είναι ήχος πλάγιος του Β'.", σημειώνει ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης στο θεωρητικό έργο του "ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ", έκδοση 1881.

Το πρώτο δίμετρο του "συμβατικού υλικού" εκτίθεται απλά με ήχους percussive, ενώ στην επαναληψή του, αφενός ντουμπλάρεται ψηλά από τον εαυτό του, και αφετέρου μια FM reed Bassoοn εκτενής περίσπαστη καμπύλη γραμμή πλέκεται ακολουθώντας την μελωδία.
Το effect που διαδέχεται το "συμβατικό υλικό" (μετά τα 4 μέτρα των 10/8ων) αποτελείται από συνένωση φράσεων (πιο σωστά patterns) του συμβατικού υλικού συμπυκνωμένων χρονικά και απλωμένων σε όλη την έκταση. Στο φόντο αυτό δεσποτικά επικάθονται αργές φράσεις με modulation bell, μία χρωματική και ένα διατονικό αρπέζ, ενώ συμπυκνωμένο χρονικά ακούγεται στο βάθος και το μελωδικό θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

οι δημοφιλέστερες αναρτήσεις του ιστολογίου